Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

// // Leave a Comment

Tổng hợp bản tin thuế số 2 tháng 2/2015

1. Công văn số 411/TCT-CS  ngày 3/2/2015 thuế GTGT
Theo Điều 28 Công ước Viên của Bộ Ngoại giao ngày 18/4/1961 về quan hệ ngoại giao:
“Điều 28
Các khoản tiền mà cơ quan đại diện thu trong việc tiến hành các công việc được miễn mọi thứ thuế và lệ phí.”
Căn cứ các quy định liên quan, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 58611/CT-TTr ngày 17/11/2014 nêu trên. Theo đó, trường hợp trong năm 2013 Công ty cổ phần HANOIREDTOUR có ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành với khách hàng theo giá trọn gói, trong đó có chi phí làm visa tại Việt Nam cho khách du lịch Việt Nam đi du lịch nước ngoài do Đại sứ quán, cơ quan lãnh sự quán nước ngoài thu thì chi phí này được giảm trừ khi xác định giá tính thuế GTGT.
2. Công văn số 415/TCT-CS ngày 3/2/2015 về thuế nhà thầu đối với khoản nợ được nhà thầu nước ngoài xóa nợ
Trường hợp năm 2009, Công ty TNHH IEV Oil & Gas Technologies (Bên A) ký thoả thuận hợp tác với nhà thầu nước ngoài (Bên B) về việc Bên B cung cấp các dịch vụ về nhân sự và máy móc phục vụ cho các dự án của Bên A. Đến cuối năm 2013, Bên A chưa thanh toán cho bên B và được Bên B xóa nợ thì đối với khoản xóa nợ này do không phát sinh thanh toán tiền cho bên B nên Bên A không phải khai, nộp thuế nhà thầu. Khi Bên A được Bên B xóa nợ thì Bên A phải hạch toán tăng thu nhập khác để tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
3. Công văn số 416/TCT-CS ngày 03/02/2015 về thuế GTGT đối với phí phát hành chứng chỉ quỹ mở
Trường hợp Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam phát hành Chứng chỉ Quỹ dạng mở bán cho các nhà đầu tư thì khoản phí phát hành khi Công ty chào bán Chứng chỉ Quỹ ra bên ngoài hoặc phí mua lại Chứng chỉ Quỹ khi các nhà dầu tư bán lại cho Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
4. Công văn số 417/TCT-KK ngày 03/02/2015 khôi phục mã số thuế
Qua xem xét trường hợp DNTN Thành Tài bị Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự đóng mã số thuế với lý do doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh theo thông báo số 11/TB-CCT ngày 14/01/2011, nay đề nghị khôi phục mã số thuế để tiếp tục hoạt động và thực hiện nghĩa vụ thuế, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:
– Trường hợp vi phạm của doanh nghiệp bị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải làm thủ tục giải thể theo quy định của Luật doanh nghiệp. Cơ quan thuế không khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp trong trường hợp này.
– Trường hợp vi phạm của doanh nghiệp không bị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp báo cáo để Tổng cục Thuế khôi phục mã số thuế của DNTN Thành Tài, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.
5. Công văn số 422/TCT-KK ngày 4/2/2015 xử lý hóa đơn GTGT lập không đúng thời điểm.
Trường hợp Công ty TNHH XD Trung Dũng phát sinh các hoá đơn mua hàng hoá để thực hiện hoạt động xuất khẩu vào Khu KTTMĐB Lao Bảo và kinh doanh, bán hàng trong nước. Tuy nhiên các hoá đơn mua vào của hàng hoá này lại xuất sau thời điểm mở tờ khai hải quan xuất khẩu hoặc thời điểm xuất hoá đơn bán hàng.
Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, hạn chế rủi ro trong công tác quản lý thuế, Tổng Cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan quản lý thuế liên quan (nếu có) kiểm tra các đơn vị bán hàng cho Công ty TNHH XD Trung Dũng, nếu xác định việc mua bán hàng hoá là có thực, hạch toán kế toán đúng quy định, kê khai nộp thuế đầu ra thì xử phạt các đơn vị bán hàng về hành vi sử dụng hoá đơn không đúng quy định.
Tổng Cục Thuế  yêu cầu Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đồng thời phối hợp với cơ quan Hải quan kiểm tra các đơn vị mua hàng tại Khu KTTMĐB Lao Bảo và kiểm tra các đơn vị mua hàng trong nội địa để xác định thực tế mua, tiêu thụ đối với hàng hoá nêu trên.
Trường hợp sau kiểm tra và phối hợp với các đơn vị liên quan xác định hàng hoá là thực xuất, hạch toán kế toán đúng quy định, các đơn vị bán hàng đã nộp thuế GTGT đầy đủ thì Cục Thuế xem xét cho Công ty TNHH XD Trung Dũng được khấu trừ đầu vào đối với những hoá đơn đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ.


6. Công văn số 475/TCT-CS ngày 6/2/2015 phương pháp tính thuế GTGT
Trường hợp Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuận An thành lập ngày 19/7/2013 và trong năm 2013 không phát sinh doanh thu. Công ty có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng trong năm 2014 và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì sau năm dương lịch đầu tiên (năm 2014), Công ty thực hiện thủ tục chuyển đổi từ phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp sang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC để được chuyển đổi phương pháp tính thuế và áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2015 và cho hai năm 2015, 2016.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét