Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

// // Leave a Comment

Thuế địa phương: Tích cực triển khai nhiệm vụ thu ngân sách

Theo báo cáo của các Cục thuế địa phương cho biết, tình hình kinh tế – xã hội của một số tỉnh từ đầu quý II/2013 có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, sản xuất nông nghiệp và sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì phát triển, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng và thu hút đầu tư tăng; các tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế, tập trung chỉ đạo khai thác nguồn thu, nhất là các biện pháp chống thất thu và xử lý thu hồi nợ thuế… từ đó tạo cơ sở tiền đề quan trọng cho việc huy động và nuôi dưỡng nguồn thu cho NSNN trong 6 tháng đầu năm 2013. Cụ thể như:
Tại Tỉnh Tuyên Quang, thu cân đối NSNN trên địa bàn tháng 6 ước đạt 72,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2013 ước đạt 460,1 tỷ đồng đạt 47,4% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thuế TNCN đạt 57,6% so dự toán, tăng 13,6% so cùng kỳ; Thu phí, lệ phí đạt 78,1% so với dự toán, tăng 86,5% so cùng kỳ; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 142,7% so với dự toán, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước…
Tại tỉnh Cà Mau, trong tháng 6/2013 toàn tỉnh thu được 337 tỷ đồng (kể cả xổ số kiến thiết 23 tỷ đồng); trong đó thu nội địa tính cân đối ngân sách là 315 tỷ đồng, đạt 7,3% so dự toán năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm thu được 1.848 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa tính cân đối ngân sách là 1.646 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán Bộ tài chính, đạt 39% Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 1% so thực hiện cùng kỳ.
Tại tỉnh Bình Phước, tổng số thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện tháng 6/2013 là 162.706 triệu đồng, thu 6 tháng là 1.153.075 triệu đồng đạt 29,5% so dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao, bằng 112,3% so cùng kỳ năm 2012. Nếu trừ khoản  thu tiền sử dụng đất thì đạt 32% dự toán và bằng 116,4% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ DNNN Trung ương ước thu 6 tháng là 220.219 triệu đồng, đạt 21,9% so dự toán, tăng 68,4% so cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp địa phương: thực thu 6 tháng là 108.523 triệu đồng đạt 35,4% so dự toán, bằng 66,5% so cùng kỳ. Cục Thuế Bình Phước cho biết, nguyên nhân thu đạt thấp so với dự toán chủ yếu là do giá bán mủ cao su những tháng đầu năm 2013 giảm trên 30% so giá dự toán Bộ Tài chính giao (50/70 triệu đồng/tấn). Đồng thời thực hiện Thông tư 16/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước them Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
Tại tỉnh Trà Vinh, thu tháng 6 năm 2013laf 66.300 triệu đồng bằng 6,27% dự toán cả năm và chỉ bằng 88,45% so cùng kỳ của tháng 6 năm 2012. Tổng thu NSNN 6 tháng năm 2013 thu được 408.759 triệu đồng, đạt 38,67% so dự toán pháp lệnh và tăng 13,62% so cùng kỳ. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất 388.322 triệu đồng, đạt 42,21% dự toán pháp lệnh và tăng 24,03% so cùng kỳ. Trong đó, đối với khu vực DNNN Trung ương thu 77.493 triệu đồng, đạt 45,58% so dự toán pháp lệnh, tăng 29,66% so cugnf kỳ. Đối với khu vực DNNN tỉnh thu được 15.287 triệu đồng, đạt 19,11% so dự toán pháp lệnh và chỉ bằng 71,52% so cùng kỳ.
Website chữ ký số VNPT: http://www.chukysovnpt.net/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét