Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

// // Leave a Comment

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép vận tải thuỷ qua biên giới với Campuchia

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 103/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thuỷ qua biên giới với Campuchia.
Theo đó, mức thu lệ phí đối với giấy phép cho phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá thông thường đi lại nhiều lần, thời hạn tối đa 12 tháng là 200.000 đồng/lần cấp;
Mức thu lệ phí đối với giấy phép cho phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa thông thường đi một chuyến, thời hạn tối đa 60 ngày: 100.000 đồng/lần cấp;
Đối với giấy phép cho phương tiện vận tải hàng hoá nguy hiểm, thời hạn tối đa 60 ngày có mức thu là 150.000 đồng/lần cấp.
Gia hạn giấy phép thu bằng (=) 50% mức thu của các giấy phép tương ứng.
Cũng theo Thông tư, đối với khoản lệ phí do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức thu thì nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, Mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Kinh phí cho việc tổ chức thu lệ phí của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do ngân sách nhà nước cấp và được tổng hợp vào dự toán ngân sách chi hàng năm của đơn vị.
Đối với khoản lệ phí do Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thì Sở Giao thông vận tải được để lại 50% số lệ phí thu được để trang trải cho việc cấp giấy phép; 50% còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước theo Chương, Mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013.
Website chữ ký số vnpt: http://www.chukysovnpt.net/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét