Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

// // Leave a Comment

Năm 2015 cấp chữ ký số cho 6 000 cán bộ bảo hiểm

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Đỗ Văn Sinh cho biết: BHXH Việt Nam đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
Dự kiến, Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2015. Trước mắt, BHXH Việt Nam phải gấp rút triển khai việc cấp chữ ký số cho khoảng 6 000 cán bộ làm công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từ cấp huyện, tỉnh, trên toàn quốc. Theo lộ trình, BHXH Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch để tiếp tục cấp chữ ký số cho khoảng 12 000 cán bộ làm công tác thực hiện chính sách trên toàn quốc.

Theo đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, năm 2014, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cung cấp 30 000 chữ ký số cho các cơ quan nhà nước. Đề nghị cấp khoảng 18 000 chữ ký số của ngành BHXH là khối lượng chữ ký số lớn nhất mà Ban tiếp nhận. Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ đảm bảo phối hợp và hỗ trợ BHXH Việt Nam cấp và hướng dẫn sử dụng 6 000 chữ ký số cho cán bộ ngành BHXH trong năm 2015.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét