Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

// // Leave a Comment

Chữ ký số và Oracle WebCenter : “Tương lai là Bây giờ”

Trong bài viết này giới thiệu các giải pháp chữ ký số cho Oracle WebCenter Content được cung cấp bởi ARX .
Ưu điểm của giải  pháp này là chi phí thấp, tự động hóa toàn bộ quá trình kê khai dựa vào chữ ký số của bạn với các tiêu chuẩn phù hợp , kiểm soát , và toàn vẹn sử dụng chữ ký số ARX.
Khi các doanh nghiệp mọc lên ngày càng nhiều, thông qua các quy trình giấy file mềm và tự động hoá quy trình công việc dựa trên tài liệu của họ, “chữ ký tay” đóng vai trò như là một  sự lạc hậu công nghệ. Chữ ký số đã được sử dụng rộng rãi . Họ tận dụng các tiêu chuẩn mở để cho phép quá trình không cần giấy tờ được nhanh chóng, an toàn và tin cậy .
Connector ký vào đơn cho Oracle WebCenter Content ( WCC ) cho phép người dùng truy cập các tính năng cùng ký trực tiếp trong giao diện WCC và thực thi tính năng lưu trữ bao gồm cả quy trình làm việc , kiểm soát sửa đổi , và bảo mật nội dung . Tài liệu có thể có chữ ký số , xác minh, và xem xét lại từ màn hình trình duyệt WCC . Không cần cài đặt phần mềm cần thiết trên máy tính của người dùng. Khả năng để nhanh chóng xem siêu dữ liệu chữ ký số và cho thấy người ký kết, khi họ đã ký kết, và tại sao không chỉ làm tăng quá trình kinh doanh của bạn mà còn độ tin cậy của nó bởi vì cùng ký vào văn bản ký kết có hiệu lực thi hành bất cứ nơi nào họ đi du lịch . Chữ ký số có thể được kiểm tra về độ tin cậy và sự toàn vẹn mà không cần kết nối với WCC . Tính năng chữ ký số phù hợp có thể truy cập từ menu thực thi WCC và kết nối cung cấp cho người dùng thân thiện với trang Lễ ký kết đặc biệt và / hoặc ký âm lượng cao.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét