Lợi ích của chữ ký số cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Kê khai thuế qua mạng của VNPT

Với vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử, chữ ký số (digital signature) là phương tiện hữu hiệu để các doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh trong thương mại điện tử nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới như hiện […]