– Giảm được thời gian, chi phí và nhân lực cho doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế vì không phải in tờ khai và bảng kê bằng giấy, không phải đến cơ quan Thuế để nộp tờ khai;

– Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế sẽ hỗ trợ việc tính toán, kiểm tra lỗi không cố ý khi kê khai;

– Ở bất kỳ nơi nào có kết nối internet, Doanh nghiệp gửi hồ sơ khai thuế 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần, thông tin và số liệu kê khai của Doanh nghiệp được gửi đến cơ quan Thuế nhanh chóng, chính xác;

– Doanh nghiệp được tra cứu, xem, in và tải các loại tờ khai thuế, Thông báo xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế nhanh chóng;

– Việc lưu trữ hồ sơ khai thuế được an toàn, bảo mật; thuận tiện hơn và có tính pháp lý cao hơn;

– Cả nước đã có hơn 95.000 Doanh nghiệp áp dụng khai thuế qua mạng. Vì sao Doanh nghiệp chưa thực hiện để được hưởng những lợi ích tiến bộ?